Coaching


SoulLink erbjuder individuell coaching och i grupp för både för privatpersoner och företag.

Coaching för Privatpersoner


Genom coaching vill jag ta fram det bästa hos dig för att du ska kunna skapa mer livskvalitet i ditt liv. Hitta verktygen som passar dig och så du kan leva mer i linje den du är och vad som är din sanning. Kanske vill du ha mer tydlighet i dina vägval och det som motiverar dig?


Känner du en stor längtan att börja lyssna till vad du vill,  ta reda på hur du kan leva mer i linje med din önskan så du kan följa dina drömmar och gå den väg du vill på ditt sätt? 


Står du inför ett vägval eller vill du göra en förändring i ditt liv men vet inte hur?


Vill du bryta ett beteendemönster som inte fungerar för dig eller bara hitta verktygen som är mer du, för att få en mer balanserad vardag?


Holistisk livscoaching handlar om att se till hela människan och hela livet.


Under en coaching session väljer du själv vad du önskar få ut av coachingen. Vi utgår från ditt nuläge, vad som är ditt önskade läge och vi ser vilka möjligheter som finns för att uppnå dina mål.


Coachingen är helande, djupgående, emotionell, visionär, själslig och intuitiv. Det är ett coachsamtal för inre vägledning där vi tar fram svaren inom dig och kommer i kontakt med din inre visdom. Det liv vi har levt och våra relationer både till andra och oss själva, har stor inverkan på hur vi känner, tänker och agerar idag.


Du kan välja att få coachingssessionen via telefon eller via zoom.

Betalning sker i förskott antingen via BG-betalning eller swish efter genomförd session.  


Tryck på "boka tid" knappet för att boka en tid eller kontakta mig genom att fylla i formuläret.

Coaching för företag


Är ni ett företag som är under utveckling och skall göra förändringsarbeten där ni behöver hitta förhållningssätt för att driva framåt tillsammans som grupp med era medarbetare och behöver stöttning av en coach, då kan vi tillsammans hitta metoder och verktyg för att arbeta fram målsättningar som passar gruppen.


Coaching kan bidra att stärka varje medarbetare när de får ta fram sina egna svar och när de får ökad förståelse till sin egen roll till både sig själv och i relation till andra. 

KONTAKTA MIG

Boka kostnadsfritt introduktionssamtal eller för övriga förfrågningar genom att kontakta mig via formuläret.