Själsläsningar

Soul Realignment® metoden

Har du kanske haft ett andligt uppvaknande och är du nyfiken att ta reda på vem du är på själsnivå och vad ditt syfte på jorden är?

Känner du att du jobbat på din personliga och andliga utveckling under en lång tid och oavsett vilka metoder du än prövat så känns det som att du ändå saknar något eller inte kommer framåt?

Kanske du upprepar samma mönster som du inte kommer vidare i?

Känner du dig låg på livsenergi och har svårt att nå dina drömmar och mål? 

Själsprofilsläsning

Här får du reda på ditt vem du är på själsnivå, vilka dina gåvor är, hur du kan utforska och börja uttrycka mer av dig i ditt liv för att få mer livsenergi. Du helt enkelt reda på vad ditt ursprung säger om dig för att kunna leva mer i din sanning som går i linje med den du är.


Ju mer vi lever i linje med vilka vi är på själsnivå och uttrycker våra själsenergier desto mer överflöd, flow, glädje och lycka kan vi skapa i våra liv. Lever vi inte mer i linje med vilka vi är på själsnivå skapar vi alltid brist av något slag och drar lättare till oss ohälsosamma relationer, fattigdom eller hälsoproblem. 


Pris: 950 kr

(45 min telefonsession)


Soul Realignment® själsläsning

I en Soul Realignment® läsning ingår en själsprofilsläsning

och du får dessutom veta om det finns blockeringar och begränsningar som skapat negativa karmamönster och hindrar dig från att nå dina drömmar och leva fullt ut i din sanning. Du kommer få veta hur och när dessa blockeringar har skapats och vad du kan göra för att uppleva mer av dig och skapa mer positiva resultat. Konstant skapar vi ny karma genom de val/handlingar vi gör och är dessa val i linje med den vi är ökar det livsenergin och vi får mer överflöd i livet på alla plan men gör vi handlingar som inte är i linje den vi är skapar det istället begränsningar och blockeringar hos oss som leder till negativa resultat och låg livsenergi.


Pris: 1 850 kr

(90 min telefonsession)

Fastighetsrensning

Soul Realignment® metoden

Fastighetsrensningen utförs på distans.

I en fastighetsrensning får du reda på om det finns störningar av olika slag i energierna. Om det finns jordbundna själar (andar), energimässiga portgångar eller negativa tankeformer som påverkar din bostad.


Vi dras till bostäder som har en energimatchning med vår egen energi och i takt som vi människor börjar förändras och utvecklas förändras även våra energier och då kan det leda till att vi börjar känna oss ur balans med vårt hem. Energin från tidigare ägare kan även finnas kvar och påverka energin i vårt hem så länge ingen ändrar på den.  Vi kan bli känsligare för vår miljö och det blir en störning som inte matchar vår bostad längre energimässigt.

Då behöver energin i bostaden återställas och rensas. 


Detta gör jag genom att gå in på djupet och tar reda på bostaden och markens historia och dess energipåverkan för att sedan balansera upp energin så den matchar nuvarande ägare och dess familjemedlemmar. 


 Efter utförd fastighetsrensning har vi ett återkopplande samtal. 


500 kr

(400 kr om den bokas i samband med Soul Realignment® själsläsning)


Vid bokning av läsning ingår mitt förarbete och presentationen av din läsning, här kan du välja att få det presenterat via ett telefonsamtal eller mailat till dig i ett dokument. Vid telefonsession får du en inspelning av samtalet som skickas till dig efteråt, så att du kan lyssna på samtalet igen.


Betalning sker i förskott via swish eller genom BG-betalning. Ingen ångerrätt eller återbetalning när läsningen är gjord. Jag behöver vissa uppgifter om dig för att kunna påbörja arbetet, informationen hämtas i Akashakrönikan.

(Akashakrönikan är som en energimässig informationsportal, ett så kallat själsregister)

KONTAKTA MIG

Boka kostnadsfritt introduktionssamtal eller för övriga förfrågningar genom att kontakta mig via formuläret.