Integritetspolicy


Denna policy omfattar hanteringen av personuppgifter. Med personuppgifter menas uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, mejladress och telefonnummer. SoulLink samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för det ändamål de är avsedda för. 

 

När du ingår avtal med SoulLink lagras dina uppgifter lagras, till exempel som kund eller leverantör eller om du anmäler dig för prenumeration av till exempel nyhetsbrev. Uppgifterna sparas främst för att uppfylla bestämmelser i bokföringslagstiftningen samt för att kunna kontakta dig och fullfölja det avtal som ingåtts i samband med bokning och/eller beställning.

 

Registrering av personuppgifter

När du registrerar dig via telefon, e-post, online bokningar eller besök sparas dina kontaktuppgifter för att på ett effektivt sätt kunna hantera dina bokningar eller andra förekommande tjänster hos SoulLink. Nyhetsbrev skickas för att informera dig om erbjudanden och aktuella händelse. Även utskick med post kan förekomma. Du kan när som helst begära avregistrering från nyhetsbrev eller andra utskick från SoulLink.

 

Anmälan till nyhetsbrev

Anmälan till SoulLinks nyhetsbrev sker på hemsidan via ett formulär som är kopplat till systemet för utskick av nyhetsbrev. Hantering av dina uppgifter (förnamn, efternamn och mailadress) sker i detta system, men det är fortfarande SoulLink som ansvarar för dina personuppgifter. Du kan när som helst välja att avanmäla dig från dessa utskick. Leverantören av nyhetsbrevs tjänst har säkerställt säker teknik och lagring som följer GDPR.

  

Webbplatsleverantör och statistik

SoulLink använder webbplatsleverantören One.com för hemsidan. One tillhandahåller även statistik för att förbättra service, användarvänlighet och för att analysera hur webbplatsen används. De system som One tillhandahåller är kompatibla med bestämmelserna i GDPR.

 

Lagringstid

Dina uppgifter lagras inte under längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla din bokning, din intresseanmälan eller så länge SoulLink är skyldig att lagra dina personuppgifter enligt lag. Därefter kommer dina uppgifter att raderas. Personuppgifterna lagras så länge avtalstid pågår och raderas därefter inom 1 år. 


Intresseanmälningar lagras enbart under kontakttid med den intresserade och raderas sedan inom 3 månader såvida inte den som visat intresset själv vill att uppgifterna sparas längre tid. Om samtycke getts till fortsatt marknadsföring, till exempel nyhetsbrev och mailutskick, kan uppgifterna komma att sparas till dess du begär att uppgifterna ska raderas. Uppgifter i redovisnings- och bokföringssystem regleras och hanteras enligt bokföringslagstiftningen. 

 

Bilder på hemsidan och publicering på sociala medier

SoulLink är varsam vid publicering av bilder på individer på hemsidan eller sociala medier. Inlägg som direkt identifierar en individ med namn och bild får endast göras om personen lämnat sitt samtycke till publiceringen. Om du trots detta anser att du inte känner dig bekväm med publiceringen, kontakta SoulLink.

  

Ändring och borttagning av information

Du har alltid rätt att få dina personuppgifter ändrade eller raderade, så länge det inte strider mot bindande lag. Du kan begära att få ut all information som lagrats genom en begäran som skickas till: ann-charlott@soullink.nu. Om du anser att informationen som SoulLink har lagrat om dig är felaktig, skicka ditt önskemål till ann-charlott@soullink.nu.

Information som SoulLink inte längre har användning för raderas löpande. Du kan när som helst be oss radera dina uppgifter. Hos Datainspektionen hittar du mer information om GDPR och dess tillämpning www.datainspektionen.se

 

Vid synpunkter eller frågor är du välkommen att ta kontakt enligt nedan.

SoulLink

Ann-Charlott Lövgren

Varvsgatan 61A

972 33 Luleå

ann-charlott@soullink.nu